Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
z dnia 19 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”,


zawiadamia się,


że dnia 18 czerwca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzję Nr 2/2020, znak: WIR.II.747.2.2020.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej... czytaj dalej

z dnia 19 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 19 czerwca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 20/2020 znak: WIR.II.746.1.7.2020.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych obejmujących... czytaj dalej

z dnia 16 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 czerwca 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 18 czerwca 2020 r., pod nazwą  „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich.

z dnia 15 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2020 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.


    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika... czytaj dalej

z dnia 16 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym... czytaj dalej

z dnia 16 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Wójta Gminy Sadki o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozgałęźnej w miejscowości Bnin... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Data rozpoczęcia zgromadzenia: 16.06.2020
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia 14:30
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Inowrocław – Inowrocław ul. Rynek
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 30 minut
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 50 osób
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: brak
Cel zgromadzenia: Propagowanie kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni

z dnia 9 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 9 czerwca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, decyzję Nr 19/2020, znak: WIR.II.746.1.52.2019.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... czytaj dalej

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2020.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
i § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227)

ogłasza... czytaj dalej

z dnia 8 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,

że dnia 8 czerwca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 17/2020 znak: WIR.II.746.1.2.2020.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającą na budowie konstrukcji nalewaka oraz budowie wagi... czytaj dalej

z dnia 8 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 8 czerwca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 16/2020 znak: WIR.II.746.1.61.2019.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV, na... czytaj dalej

z dnia 8 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 8 czerwca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 18/2020 znak: WIR.II.746.1.68.2019.EP, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie budynku parterowego (... czytaj dalej

z dnia 5 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 5 czerwca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 14/2020 znak: WIR.II.746.1.69.2019.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci... czytaj dalej

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasto Bydgoszcz, przedłożonym w dniu 24 marca 2020 r., decyzją Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę i rozbiórkę pn.: „Budowa nabrzeża o funkcji cumowniczej, rekreacyjnej, slipu do wodowania... czytaj dalej

z dnia 8 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 8 czerwca 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 15/2020 znak: WIR.II.746.1.2.2020.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającą na budowie linii kablowej... czytaj dalej

z dnia 8 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  8  czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), dalej: kpa

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WIR.V.7821.1.2020.JB z dnia 3 czerwca 2020 r. uchylającej i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję... czytaj dalej

z dnia 5 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  5 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że  w dniu 4 czerwca 2020 r., została wydana decyzja nr 5/2020,  zezwalająca na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 394 w ramach realizacji... czytaj dalej

z dnia 3 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  3  czerwca 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

z dnia 28 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie gazociągu... czytaj dalej

z dnia 28 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika P.P.H.U. „PROD-MASZ” Grzegorz Gwisdalla z siedzibą w Żalnie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie sieci energetycznej –... czytaj dalej

Strony