Bezpieczeństwo

 1. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
 2. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne
 3. "Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii"
 4. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
 5. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
 6. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 7. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 8. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
 9. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
 10. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
 11. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
 12. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
 13. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 14. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
 15. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do szkolenia obronnego
 16. Harmonogram szkoleń z zkresu ochrony ludności i obrony cywilnej
 17. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
 18. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
 19. Wytyczne Wojewody w sprawie zasad organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC w województwie
 20. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
 21. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
 22. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
 23. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
 24. Program szkolenia obronnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2019-2024
 25. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe

Strony