Rejestry i ewidencje

 1. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 2. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
 3. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 4. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
 5. Terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
 6. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
 7. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
 8. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
 9. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
 10. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
 11. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
 12. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
 13. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
 14. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
 15. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 16. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 17. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
 18. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
 19. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
 20. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
 21. Rejestr placówek całodobowej opieki
 22. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
 23. Rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
 24. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
 25. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Strony