Słownik skrótów

Karty podstawowe

Skróty używane w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

SKRÓT  ROZWINIĘCIE
 BIP Biuletyn Informacji Publicznej - urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej (podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej).
UW Urząd Wojewódzki
K-PUW Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 późn. późniejszy, późniejszymi
 poz. pozycja
Dz. U. Dziennik Ustaw
 zm. zmianami
 wz. w zastępstwie
z up. z upoważnienia
 ds. do spraw
z-ca zastępca
 p.o. pełniący obowiązki