Rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

Karty podstawowe