Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Data rozpoczęcia zgromadzenia: 16.06.2020
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia 14:30
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Inowrocław – Inowrocław ul. Rynek
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 30 minut
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 50 osób
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: brak
Cel zgromadzenia: Propagowanie kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni