Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Z dnia 31 sierpnia 2020 r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie... czytaj dalej

Z dnia 21 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  21  września  2020 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,


że dnia 17 września 2020 r.... czytaj dalej

Z dnia 18 września 2020 r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  18  września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym... czytaj dalej

Z dnia 18 września 2020 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  18  września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Z dnia 08 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6 sierpnia 2020 r., znak: WST.612.1.358.2020.KMR;
- Wójta Gminy Sadki  z dnia 5 sierpnia 2020 r., znak: RI.7230.13.2020.MZ;
- Starostę Nakielskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. znak: WWA.670.4.1.2020.EP;
uzgadniających... czytaj dalej

Z dnia 10 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2020 r. znak: WST.612.1.343.2020.KMR;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu z dnia
12 sierpnia 2020 r., znak: ZDW.RDW.2.1.509.404.2020;
- Marszałka... czytaj dalej

Z dnia 11 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   11  września 2020 r.
o wydaniu postanowienia wznawiającego
 na żądanie inwestora postępowania administracyjnego.


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „kpa”, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia, że działając na podstawie art. 149 § 1 w związku z art.... czytaj dalej

Z dnia 08 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Zarząd Powiatu w Rypinie z dnia 11 sierpnia 2020 r., znak: ZDP-11.7130.2.90.2020;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
z dnia 10 sierpnia 2020 r., znak: ZDW.RDW.4.12b.509.81.2020;
- Starostę Rypińskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. znak: GiK.6123.298.... czytaj dalej

Z dnia 08 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 sierpnia
2020 r., znak: WUOZ.DW.WZN.5151.1.1.2018.LS;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie z dnia
17 sierpnia 2020 r., znak:DUDiM.456.59.2020;... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 09 września 2020 r

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy i montażu szafy stalowej karuzelowej wraz z teczkami.
 

Z dnia 9 września 2020 r.

.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 9 września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 9 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki Orlen Upstream Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie... czytaj dalej

Z dnia 9 września 2020 r.

.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  9  września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, o ustalenie lokalizacji... czytaj dalej

Z dnia 07 Września 2020 r.

.

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 07 Września 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), 

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Starostę Radziejowskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r., znak: GB.III.6740.8.20.2020;

- Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 23/TZ/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., znak... czytaj dalej

Z dnia 31 Sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 31 sierpnia 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 31 sierpnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz decyzję Nr 26/2020 znak: WIR... czytaj dalej

Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 5 września 2020 r. w Aleksandrowie Kujawskim

Data rozpoczęcia zgromadzenia: 5.09.2020
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia 9:00
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Aleksandrów Kujawski Park im. Jana Pawła II przy ul. Dworcowej
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1,5 h
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 20 osób
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: brak
Cel zgromadzenia: ocena polityki zdrowotnej państwa

Z dnia 31 Sierpnia 2020 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 31 sierpnia 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 31 sierpnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla P.P.H.U. PROD-MASZ Grzegorz Gwisdalla z siedzibą w Żalnie decyzję... czytaj dalej

Z dnia 31 Sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 31 sierpnia 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 31 sierpnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie decyzję Nr 25/... czytaj dalej

Z dnia 31 Sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 31 sierpnia 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 31 sierpnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład... czytaj dalej

Z dnia 01 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 września 2020 r.


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika... czytaj dalej

„Maluch+”2021 Spotkanie dla podmiotów niegminnych


Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy ogłasza, iż w dniu 3 września 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się wideokonferencja dla podmiotów niegminnych nt. Resortowego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2021. Zgłoszenia podmiotów dotyczące uczestnictwa należy przesyłać na adres maluch@bydgoszcz.uw.gov.pl w terminie do dnia 2 września 2020 r. do godz. 11.00, podając imię i nazwisko, nazwę podmiotu, nr telefonu oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link do wideokonferencji w systemie Teams.

Strony