Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Z dnia 07 października 2020 r.

    OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 października 2020 r.Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej: kpa


zawiadamiam


o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.3.2020.KS w dniu 2 października 2020 r. uchylającej w... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

z dnia 02 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 października 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Zarząd Dróg Powiatowych w Świeciu z dnia 15 września 2020 r., znak: PZD.439/166/2020;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 29/TZ/2020 z dnia 23 września
2020 r., znak: ZKPPT.7637.382.2020 r.;
- Starostę Świeckiego z dnia 17 września 2020 r., znak: BOŚ.673.N.616.2020;... czytaj dalej

Z dnia 30 września 2020 r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 30 września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

 

że dnia 30 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe... czytaj dalej

Z dnia 30 września 2020 r.

.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 30 września 2020 r.    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 30 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w... czytaj dalej

z dnia 02 października 2020 r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 października 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


-   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi z dnia
    18 września 2020 r., znak: ZDW.RDW 3.T12.509.93.2020;
-   Burmistrza Szubina z dnia 16 września 2020 r., znak: RDZ.7234.269.2020;
- Marszałka Województwa... czytaj dalej

Z dnia 30 września 2020 r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 30 września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 30 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład... czytaj dalej

Z dnia 30 września 2020 r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 30 września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 30 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu decyzję Nr... czytaj dalej

Z dnia 30 września 2020 r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  30 września 2020 r.    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 30 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu,... czytaj dalej

Z dnia 30 września 2020 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  30  września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany decyzji... czytaj dalej

Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie

Data rozpoczęcia zgromadzenia: 03.10.2020
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 11:30
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Obrowo, parking przy Szkole Podstawowej
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1 godzina
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 50 osób
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: Przejazd ścieżką rowerową do Sąsieczna, do restauracji Daglejzowy Dwór
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: brak
Cel zgromadzenia: Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu

Z dnia 29 września 2020 r.


           
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  29  września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany decyzji Wojewody... czytaj dalej

Z dnia 29 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr WZN.1136.2020  z dnia 15 września 2020 r., znak: WUOZ.DB.WZN.5151.6.69.2020. MG.JF;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 września 2020 r., znak: WST.612.1.436.2020.KMR;
- Marszałka... czytaj dalej

Z dnia 28 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 26/TZ/2020 z dnia 10 września
2020 r., znak: ZKPPT.7637.375.2020 r.;
- Starostę Toruńskiego z dnia 14 września 2020 r. znak: AB.673.10.2020.KM;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Z dnia 29 września 2020 r.


           
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 29 września 2020 r.    Na podstawie art. 49 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 29 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, na wniosek pełnomocnika Dyrektora Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie, postanowienie znak: WIR.II.746.1.20.2020.EP o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Z dnia 28 września 2020 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
w województwie kujawsko-pomorskim.


            
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 611) ogłasza się, co następuje:
§1. Ustala się w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą  „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji  Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej, w zakresie  montażu wielkogabarytowego bannera wraz z oświetleniem na elewacji budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy.

Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie


Data rozpoczęcia zgromadzenia: 27.09.2020
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 12:30
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Obrowo, parking przy Szkole Podstawowej
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1 godzina
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 50 osób
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: Przejazd ścieżką rowerową do Sąsieczna, do restauracji Daglejzowy Dwór
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: brak
Cel zgromadzenia: Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu

Z dnia 24 września 2020 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 24 września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 24 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz decyzję Nr 29/2020 znak: WIR... czytaj dalej

Z dnia 24 września 2020 r.

.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocników Inwestora – spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, o... czytaj dalej

Z dnia 22 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  22  września 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego... czytaj dalej

Strony