Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
z dnia 13 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  13  marca 2020 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 13 marca 2020 r. została wydana decyzja nr 3/2020, znak: WIR.V.7820.33.2019.KS, o... czytaj dalej

Komunikat z dnia 13 marca 2020r.

KOMUNIKAT!!!

Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zmieniają się zasady obsługi klienta w zakresie spraw paszportowych.


Bydgoszcz:


•    przyjmowanie wniosków paszportowych oraz odbiór gotowych paszportów odbywać się będzie wyłącznie po dokonaniu INTERNETOWEJ REZERWACJI wizyty.
Link do rezerwacji: http://webqms3.pl/kpuw_bydgoszcz/public/
•    konsultacje w sprawach paszportowych będą odbywać się drogą telefoniczną i e-mailową:                                           

  paszport@... czytaj dalej

Komunikat z dnia 13 marca 2020r.

KOMUNIKAT!!!
Z uwagi na środki ostrożności związane z pandemią koronawirusa, wnioski  dotyczące obywatelstwa polskiego oraz o przyznanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka prosimy przesyłać drogą korespondencyjną.
Konsultacje w wyżej wymienionych sprawach będą się odbywać WYŁĄCZNIE drogą telefoniczną: 


Karta Polaka - tel. 52 34 97 273
Obywatelstwo - tel. 52 34 97 231

z dnia 11 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanym dalej „K.p.a.”

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03 marca 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Roczny stacjonarny kurs z języka angielskiego oraz języka rosyjskiego ze zdalnym dostępem do treści cyfrowych dla 18 pracowników

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 03 marca 2020 r., pod nazwą  „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Roczny stacjonarny kurs z języka angielskiego oraz języka rosyjskiego ze zdalnym dostępem do treści cyfrowych dla 18 pracowników obsługujących cudzoziemców – obywateli państw trzecich”

z dnia 3 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 marca 2020 r.


    Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

z dnia 2 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą W Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie i... czytaj dalej

z dnia 27 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), dalej: kpa

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.2.2020.KS z dnia 26 lutego 2020 r. utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty... czytaj dalej

z dnia 26 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2020 r.


    Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 26 lutego 2020 r. na rzecz inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez Pana Łukasza Zawrockiego, decyzji Nr 22/2020 o pozwoleniu na rozbiórkę obejmującej zadanie pn.:
Rozbiórka zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Z-210 w m.... czytaj dalej

z dnia 27 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 27 lutego 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzję Nr 9/2020, znak: WIR.II.746.1.46.... czytaj dalej

z dnia 25 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   25 lutego 2020 r.
o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) dalej specustawa drogowa, oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2097) dalej k.p.a., zawiadamiam o zmianie wniosku w zakresie ograniczenia w prawie korzystania z nieruchomości, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia reprezentowanego przez... czytaj dalej

z dnia 20 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 lutego 2020 r.


    Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 20 lutego 2020 r. na rzecz inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
reprezentowanego przez Pana Łukasza Zawrockiego, decyzji Nr 20/2020 o pozwoleniu na rozbiórkę... czytaj dalej

z dnia 19 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 49 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że  dnia  19 lutego 2020 r. Wojewoda  Kujawsko–Pomorski wydał, na wniosek Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, postanowienie znak: WIR.II.746.1.43.2020.EP o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn. „Budowa garażu typu lekkiego... czytaj dalej

z dnia 18 lutego 2020r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia  18 lutego 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 18 lutego 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzję Nr 8/2020, znak: WIR.II.746.1.62.2019.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

z dnia 17 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 lutego 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Brodnicy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 19 lutego 2020 r.,

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego przeprowadzenia dwudniowego szkolenia pn. „Szkolenie z zakresu technik radzenia sobie z trudnym klientem dla 36 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich”.

z dnia 17 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 lutego 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie... czytaj dalej

z dnia 19 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2020 r.


Zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej kpa) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez Burmistrza Strzelna, od decyzji Starosty Mogileńskiego z dnia 29 października 2019 r., znak: GB.682.1.2019 odmawiającej uchylenia decyzji, wydanej przez Starostę Mogileńskiego z dnia 15... czytaj dalej

z dnia 17 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 lutego 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Spółki ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Strony