Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
z dnia 10 grudnia 2019 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2019 r

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 10 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz decyzję Nr 46/2019, znak: WIR.II.746.1.54.2019.ML... czytaj dalej

Programu „Maluch+” 2020 – moduł 4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2020 – moduł 4.
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 - moduł 4, zwany dalej „Programem”, stanowi uzupełnienie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.
Moduł 4 Programu w 2020 r. jest adresowany do:
podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zwanych dalej „podmiotami innymi niż... czytaj dalej

z dnia 10 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 10 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz decyzję Nr 47/2019, znak: WIR.II.746.1.55.2019.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

z dnia 09 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 09 grudnia 2019 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


o wszczęciu na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych... czytaj dalej

z dnia 9 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2019 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 6 grudnia 2019 r.... czytaj dalej

z dnia 6 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2019 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Agnieszki Oprzyńskiej, występującej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

z dnia 5 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2019 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 5 grudnia 2019 r. została wydana decyzja nr 13/2019, znak: WIR.V.7820.36.2018.KS, o zezwoleniu... czytaj dalej

z dnia 3 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2019 r.Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 3 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Świecie... czytaj dalej

z dnia 29 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 listopada 2019 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanym dalej „K.p.a.”

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika inwestora spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2019 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 3 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz decyzję Nr 43/2019, znak: WIR.II.746.1.41.2019.ML, o... czytaj dalej

z dnia 3 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 2 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, decyzję Nr 44/2019, znak: WIR.II.746.1.37.2019.ML, o ustaleniu... czytaj dalej

z dnia 3 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym... czytaj dalej

z dnia 2 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  2 grudnia 2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie zezwolenia na... czytaj dalej

z dnia 29 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia  29  listopada 2019 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c, art. 11f ust. 7 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1474) - zwanej dalej ustawą, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),


zawiadamiam... czytaj dalej

z dnia 29 listopada 2019 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081  ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Warlubie, przedłożonym w dniu 09 października 2019 r. (uzup. w dniu 18 listopada 2019 r.), decyzją Nr 111/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i... czytaj dalej

Zarządzenie Prezydenta Grudziądza - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Grudziądza
Nr 471/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.

Informacji o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Inowrocławiu

Data rozpoczęcia zgromadzenia: 29.11.2019 r.    
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia 10:00
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Inowrocław – Rynek
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1,5 godziny
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 200 osób
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: stacjonarne
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: brak
Cel zgromadzenia: strajk klimatyczny Dosyć słów, teraz czyny, protest młodzieży przeciwko bierności polityków wobec katastrofy klimatycznej
 

Zaproszenia do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski na realizacje w 2020 r. zadań w ramach rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 – zaproszenie doudziału w pracach Komisji

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski na realizację w 2020 r. zadań w ramach rządowego „Programu  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Komisja zostanie powołana zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W jej skład oprócz przedstawicieli Wojewody mogą wejść osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty... czytaj dalej

z dnia 26 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 listopada 2019 r.


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – zwanej dalej kpa., w związku  z art. 11c i 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1474 ze zm.) – zwanej dalej specustawą drogową,

zawiadamiam,


że dnia 22 listopada 2019 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 14/2017... czytaj dalej

Strony