Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Bezpłatne szkolenia w CSIOZ

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Bezpłatne szkolenia - decyduje kolejność zgłoszeń!

Gotowe rozwiązania i narzędzia w ramach wdrażanych systemów informatycznych e-recepta, e-skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP) będzie można poznać podczas bezpłatnych szkoleń realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Szkolenia skierowane są do podmiotów leczniczych wykonujących szpitalną działalność leczniczą oraz podstawową opiekę zdrowotną.

W ramach projektu zaplanowano 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną.
Zaplanowano, że w jednym szkoleniu uczestniczyć... czytaj dalej

Obwieszczenie o przetargu Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

Obwieszczenie o przetargu Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 82
Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2020 r. o godz. 10.00.

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Uzależnień, HIV i AIDS informują, że 22 listopada 2019 r. rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia AIDS.
W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV!22 listopada rozpoczyna się
Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV
 a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne
Krajowego Centrum ds. AIDS.
Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał,
 a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków
 do testowania się w kierunku... czytaj dalej

Wyniki dot. Programu pn. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Lista rekomendowanej wysokości kwot przyznanych środków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił rekomendowaną wysokości kwot przyznanych środków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W Programie zmieniono w dziale VIII ust. 1 dot. planowanej kwoty przeznaczonej na realizację Programu w 2019 r. oraz 2020 r. Powyższa zmiana spowodowana była wysoką wartością wniosków na środki finansowe przekazaną przez Wojewodów w 2020 r. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2020 r... czytaj dalej

z dnia 19 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 listopada 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 19 listopada 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, decyzję Nr 42/2019, znak: WIR.II.746.1.25.2019.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

z dnia 15 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  15  listopada 2019 r.

Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej: kpa

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WIR.V.7821.17.2019.JB z dnia 15 listopada 2019 r. umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 10 września 2019 r... czytaj dalej

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w zakresie obsługi klienta, dla 36 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców

Zapytanie ofertowe/Ogłoszenie o zamówieniu  na realizację zamówienia: „ przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w zakresie obsługi klienta,  dla 36 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich”

z dnia 19 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 listopada 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej... czytaj dalej

Obwieszczenia Wojewody Warmińsko–Mazurskiego informującego o wszczęciu postępowania dla zadania: Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Etap II

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Adama Herasimowicza, pełnomocnika inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie z 30.08.2019 r. uzupełnionego 18.10.2019 (data wpływu do tut. urzędu 21.10.2019 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Etap II.

... czytaj dalej
z dnia 13 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 13 listopada 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, decyzję Nr 40/2019, znak: WIR.II.746.1.28.2019.ML, o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

z dnia 13 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 13 listopada 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, decyzję Nr 41/2019, znak: WIR.II.746.1.... czytaj dalej

z dnia 14 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   14   listopada  2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 9/2018... czytaj dalej

z dnia 12 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  12 listopada 2019 r.
o  wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że dnia 8 listopada 2019 r. została wydana decyzja na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ” Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w... czytaj dalej

z dnia 12 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  12 listopada 2019 r.


    Na podstawie art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 11/2019 wydanej w dniu 16 października 2019 r., znak: WIR.V.7820.13.2019.JB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej... czytaj dalej

z dnia 13 listopada 2019 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 13 listopada 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz decyzję Nr 39/2019, znak: WIR.II.746.1.33.2019.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

z dnia 12 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  12 listopada 2019 r.


o  wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że dnia 8 listopada 2019 r. została wydana decyzja na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ” Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg... czytaj dalej

z dnia 8 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 listopada 2019 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 104/2019 o pozwoleniu na budowę pn.:


„Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn... czytaj dalej

z dnia 5 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  5  listopada 2019 r.Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej: kpa

zawiadamiam, że:

- dnia 31 października 2019 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze w zakresie... czytaj dalej

Informacja o zgromadzeniu publicznym w dniu 19 stycznia 2019 r. w Świeciu

Informacja o  zgromadzeniu publicznym w dniu 19 stycznia 2019 r.  w Świeciu
data i miejsce zgromadzenia: 9.11.2019 r., Sępólno Krajeńskie trasa przejścia chodnikiem: Plac Wolności-kościuszki-Składowa
 
przewidywany czas trwania: 14:00-15:30
przewidywana liczba uczestników: 25 osób
cel zgromadzenia: protest przeciwko pokazom cyrku ze zwierzętami

Obwieszczenie z dnia 28 października 2019 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 października 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 października 2019 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 października 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Inwestora – spółki pod firmą P4 Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, o ustalenie lokalizacji... czytaj dalej

Strony