Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
z dnia 24 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 24 stycznia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, decyzję Nr 3/2020, znak: WIR.II.746.1.47.2019.ML, o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

z dnia 22 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  22  stycznia 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

z dnia 22 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  22  stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. i art. 11 d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej specustawa drogową,

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. , znak: WIR.V.7821.14.2019.JB zawieszającego, na... czytaj dalej

z dnia 22 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  22  stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej: kpa

zawiadamiam, że:

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2020 r., znak: WIR.V.7821.15.2019.JB utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Bydgoskiego z dnia 3 lipca 2019 r.,  znak:... czytaj dalej

z dnia 21 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej: kpa

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. znak: WIR.V.7821.14.2019.KS utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty... czytaj dalej

z dnia 20 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia  20  stycznia 2020 r.    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,


że dnia 20 stycznia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski, wydał decyzję znak: WIR.II.746.1.63.2019.EP, umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

z dnia 15 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia  15  stycznia 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 15 stycznia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla Spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzję Nr 2/2020, znak: WIR.II.746.1.51.2019.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... czytaj dalej

z dnia 16 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia  16  stycznia 2020 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1474) - zwanej dalej ustawą, oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),


zawiadamiam


o wydaniu decyzji w... czytaj dalej

z dnia 16 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu, w sprawie wydania decyzji o... czytaj dalej

z dnia 15 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  15  stycznia 2020 r.


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam,


że Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz, wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego (pismo z dnia 13 stycznia 2020 r., nr 279/2020, RZIBydg.SNI4.2116.11.2019) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn. „Budowa garażu typu lekkiego dla 155 mm sh „KRAB” – zadanie 11832”, na terenie Centrum Szkolenia... czytaj dalej

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081  ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, przedłożonego w dniu 3 grudnia 2019 r. (uzup. 31 grudnia 2019 r.), decyzją Nr 3/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na... czytaj dalej

z dnia 13 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego Nr 44/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: WIR.... czytaj dalej

z dnia 13 stycznia 2020 r.

Umowa i Porozumienia dotyczące przyznania dotacji  na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"

z dnia 9 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 stycznia 2020 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 9 stycznia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, decyzję Nr 1/2020, znak: WIR.II.746.1.42.2019.ML... czytaj dalej

z dnia 8 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 14/2019 wydanej w dniu 6 grudnia 2019 r., znak: WIR.V.7820.23.2019.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa układu... czytaj dalej

z dnia 3 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 03 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Operatora... czytaj dalej

Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 5 stycznia 2020 r. w Inowrocławiu

Data rozpoczęcia zgromadzenia: 5.01.2020     

Godzina rozpoczęcia zgromadzenia 12:00

Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Inowrocław – Dworzec Główny PKP ul. Dworcowa

Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 45 minut

Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 30-35 osób

zgromadzenia: stacjonarne

Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: brak

Cel zgromadzenia: złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową powstańców wielkopolskich na froncie głównym budynku Dworca PKP

z dnia 30 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek pełnomocnika Inwestora - spółki SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym,... czytaj dalej

Strony