Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Obwieszczenie z dnia 17 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Ireneusza Lelwic, Dyrektora 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku, dnia 16 października 2014 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 32/2014,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Kabacińskiego – (pismo z dnia 4 września 2014 r., uzupełnionego pismem z dnia 22 września 2014 r. oraz dnia 1 października 2014 r.), działającego z upoważnienia Pana Zbigniewa Gregorczyka – Zastępcy Dyrektora PKP Energetyka S.A.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 października 2014 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentowanego przez Tomasza Szymańskiego z-cę Dyrektora... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego firmę pod nazwą Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z pełnomocnictwa Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r.

WIR.II.747.1.2014

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1, art. 38 pkt 2 lit. y i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Andrzeja Lis przedstawiciela firmy TECHCOM PROJEKT s.c. z siedzibą w Michałowicach, pełnomocnika inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Sławomira Kołtuna (pismo z dnia 9 września 2014 r., uzupełnionego dnia 13 października 2014 r.), występującego z pełnomocnictwa (Nr 366/2014 z dnia 10 października 2014 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, w sprawie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Mirosławy Zielińskiej, pełnomocnika firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu w dniu 7 października 2014 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Kazimierza Robionka reprezentującego firmę pod nazwą Studio Projektów Sanitarnych PROJWENT ROBIONEK z siedzibą w Grudziądzu, występującego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 października 2014r., znak: WST.612.1.230.2014.KC; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 18/TZ/2014 z dnia 2 października 2014 r. znak: ZKPPT.7637.159.2014; Starostę Brodnickiego z dnia 7 października 2014 r. znak: WB.6740.11.61.2014;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Aleksandra Kirycha, Pełnomocnika Prezesa Zarządu Wojskowego Biura Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działającego z upoważnienia płk. Krzysztofa Szychulskiego Szefa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego firmę pod nazwą Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Mirosława... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego firmę pod nazwą Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z pełnomocnictwa Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Michała Roguskiego – reprezentującego firmę pod nazwą Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Gminy Wielka Nieszawka z pełnomocnictwa Wójta Gminy Wielka Nieszawka (pełnomocnictwo z dnia 25... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka z dnia 25 sierpnia 2014 r., decyzją   Nr 189/2014 z dnia 08 października 2014 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  30 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Henryka Dober – HD PROJEKT (pismo z dnia 20 sierpnia 2014 r., uzupełnionego dnia 24 września 2014 r.), występującego z pełnomocnictwa (ZB/TP2/DŚ-SK-20016148-1/14 z dnia 22.09.2014 r.) Pana Mariusza Mirek – Dyrektora Zakładu w Bydgoszczy,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 września 2014 r.
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
z dnia 30 września 2014 r.

o wydaniu postanowienia w przedmiocie sprostowania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 września 2014 r. postanowienia w przedmiocie sprostowania z urzędu decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 4/ZRID/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. znak: WI.IV.7820.7.2013 o zezwoleniu na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 22 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2014 r., znak: UP-4005/8414/14; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 17/TZ/2014 z dnia 10 września 2014r., znak: ZKPPT.7637.132.2014; Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.381.2014.MO z dnia 10 września 2014r.;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 22 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Rotmańskiego, działającego w imieniu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Tomasza Moraczewskiego Prezesa Zarządu (pełnomocnictwo z dnia 29 kwietnia 2014 r., znak: 2014/04/00912), w sprawie ustalenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu zawieszonego postanowieniem Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 23 maja 2014 r., znak: WI.III.746.1.8.2014.EG postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Mariusza Dolewskiego – Właściciela Zakładu Usługowego MAGBUD Mariusz Dolewski z siedzibą w Łochowie, działającego w imieniu Gminy Kcynia z pełnomocnictwa Burmistrza Kcyni (pełnomocnictwo z dnia 14 maja 2014 r., znak: RI.7011.1.7.2014), w sprawie... czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych
 i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska
 w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, na podstawie:

art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,poz.1118 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt.2  i art. 45 ustawy z... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 18 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez

Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2014 r., znak: MZ-OZU-523-36786-(1)/PP/14; Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 254/2014 z dnia 1 września 2014 r., znak: WUOZ.DW.WZN.5151.1.63.2014.LS; Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 sierpnia 2014 r., znak: GM 7240.3.P.2014; Marszałka Województwa Kujawsko–... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 18 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Bobrowo, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Rafała Wrzoska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 080416C Wichulec –... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 września 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 13/TZ/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r., znak: ZKPPT.7637.118.2014; Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.368.2014.MO z dnia 5 września 2014 r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Strony