Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.12.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 24 marca 2015 r., znak: RPI.6732.1.2015; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r., znak: ZDW.T1e.509.5.2015; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 kwietnia 2015 r.,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Prezydentem Miasta Torunia z dnia 3 kwietnia 2015 r., znak:WAiB.6733.54.3.2.2015.AR; WAiB-5/V/2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 11/TZ/2015 z dnia 13 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.63.2015; Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 16 marca 2015 r., znak:MZD.EUI2.6733.10.2015,

... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak: RBI.II.721.77.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 53/TZ/2015 z dnia 31 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.122.2015; Starostę Bydgoskiego z dnia 31 marca 2015 r., znak: WB.673.42.2015,

uzgadniających projekt decyzji o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Ćwiklińską (upoważnienie Nr 339/2014 z dnia 12 września 2014 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 24/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.98.2015; Starostę Świeckiego z dnia 20 marca 2015 r., znak:AB.6730.N.556.2015.   

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 36/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.85.2015; Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca 2015 r., znak: ULC-LTL-2/530-0313/01/15; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-4351-171/15;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 21/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.95.2015; Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 17 marca 2015 r., znak: PZD 439/57/2015; Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 r., znak: WUOZ.DB.WZN.5151.6.13.2015.ZWF.TZ; Starostę... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 16/TZ/2015 z dnia 17 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.66.2015; Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy z dnia 17 marca 2015 r., znak: TN.405-40/15/ML; Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 19 marca 2015 r., znak: WUOZ.T.WZN.5151.1.7.2015.AD; Starostę Brodnickiego z dnia 27 marca... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10  kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 35/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.92.2015; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-4351-169/15; Starostę Włocławskiego z dnia 30 marca 2015 r., znak: OŚB.670.2.2015,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2015 r., znak: UP-4005/9176/15; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 29/TZ/2015  z dnia 19 marca 2015r., znak: ZKPPT.7637.74.2015; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015 r., znak: WAB.I.670.1.83.2015.MO; Prezesa Urzędu Lotnictwa... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 28/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.69.2015; Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 17 marca 2015 r., znak: PZD 439/56/2015; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015 r., znak: WST.612.1.59.2015.SR; Prezesa Urzędu Lotnictwa... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 23/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.93.2015; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2015 r., znak: WST.612.1.63.2015.PS; Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 marca 2015 r., znak: ULC-LOŻ-2/5310-9999/29/15; Starostę... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2015 r., znak: BUD.6733.1.1.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 39/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.107.2015; Starostę Świeckiego z dnia 20 marca 2015 r., znak:AB.6730.P.557.2015.   

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2015 r,. znak: BUD.6733.1.2.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 33/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.70.2015; Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 17 marca 2015 r., znak: PZD 439/55/2015; Starostę Świeckiego z dnia 20 marca 2015 r., znak:AB.6730.P.555.2015... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Osielsko  z dnia 27 marca 2015 r., znak: GZK.7230.WZ.054.2015.GC; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 19/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.86.2015; Starostę Bydgoskiego z dnia 25 marca 2015 r., znak: WB.673.27.2015,

uzgadniających projekt decyzji o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2015 r., znak: WST.612.1.61.2015.PS; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015 r.; znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-4351-114/15; Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca 2015 r., znak: RGK.7012.2.... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/82/2015 z dnia 18 marca 2015 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.15.2.15.TZ; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2015 r., znak: WPN.612.1.6.2015.WR; Wójta Gminy Jeżewo z dnia 20 marca 2015 r., znak: UG.6733.6.2015; Zarząd Dróg... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.7.2014.PP)   

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Olejnika prezesa firmy Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez Pana Stefana Kalinowskiego p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, działającego w imieniu Gminy Miasta Toruń z pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Torunia (pełnomocnictwo z dnia 30 stycznia 2015... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199), na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 2 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 12/2015, znak: WIR.II.746.1.12.2015.AK. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr WZN 356/2015 z dnia 30 marca 2015 r., znak: WUOZ.DB.UAB.5151.214.2014.ACHB; Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca 2015 r., znak: RGK.7012.1.2015; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2015 r., znak: ZDW.T1e.509.3.2015; Marszałka... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego, występującego z upoważnienia Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Michała Jarczyńskiego - Prezesa Zarządu oraz Pana Marka Lelątko- Członka Zarządu ENEA Operator z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.14.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/86/2015 z dnia 18 marca 2015., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.26.1.15.TZ.; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 26/TZ/2015 z dnia 19 marca 2015r., znak: ZKPPT.7637.77.2015;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia 17 marca 2015 r., znak: PZD.TO.456.18.2015; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2015 r., znak: ZDW.T1e.509.4.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 50/TZ/2015 z dnia 23 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.106.2015; Starostę Włocławskiego z... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.18.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Przemysława Skarbińskiego, działającego z upoważnienia ppłk Mirosława Paradowskiego, wz. Szefa... czytaj dalej

Strony