Ogłoszenia

np.: 14/01/2021
Ilość dokumentów: 2309
Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 44/2015, znak: WIR.II.746.1.3.2015.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 24 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 39/2015, znak: WIR.II.746.1.29.2015.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 24 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 37/2015, znak: WIR.II.746.1.42.2015... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 24 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 38/2015, znak: WIR.II.746.1.7.2015.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r., znak: OZU.523.345.PP.2015; Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 96/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r., znak: WUOZ.DW.WZN.5151.1.40.2015.LS; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2015 r., znak: WST.612.1.76.2015.MM1; Burmistrza... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 24 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 41/2015, znak: WIR.II.746.1.8.2015.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 42/2015, znak: WIR.II.746.1.10.2015... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 44/2015, znak: WIR.II.746.1.6.2015.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 24 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 36/2015, znak: WIR.II.746.1.28.2015.AK... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.14.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.15.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.16.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.10.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 24... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.11.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.13.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 23 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 21 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 23/2015, znak: WIR.II.746.1.25.2015.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 21 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 24/2015, znak: WIR.II.746.1.36.2015.AK.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie Nr 57/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., znak:ZDP.11.5444.57.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 60/TZ/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r., znak: ZKPPT.7637.137.2015; Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., znak... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak: BD.6733.1.1.2015; Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2015 r., znak: DUDiM.455.30.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 57/TZ/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.128.2015; Starostę Aleksandrowskiego Nr 5/2015 z... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 7 kwietnia 2015 r., znak: MZD.EUI2.6733.12.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 54/TZ/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.131.2015; Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak: WAiB.6733.54.2.3.2015 DK Starostę Toruńskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 21 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 63/2015, znak: WIR.I.7840.2.18.2015.MS, dla inwestora: Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 20 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Strony