ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04 lutego 2020 r., pod nazwą „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznych dla dwóch budynków Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Karty podstawowe

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 04 lutego 2020 r., pod nazwą  „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznych dla dwóch budynków Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Szubińskiej 4 oraz Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy”.