Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą  „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu”

 

02.11.2020 14:52

wyniki naboru - inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 etat

Informacja o wyniku naboruprzeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 1 etat
numer ogłoszenia: 69804 z dnia 8 października 2020 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

29.10.2020 14:47

wyniki naboru-inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 3 etaty

Informacja o wyniku naboruprzeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 3 etaty  
numer ogłoszenia: 69794 z dnia 8 października 2020 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

29.10.2020 14:44

Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"

29.10.2020 11:03

z dnia 28 października 2020 r.

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 października 2020 r.


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

29.10.2020 10:37

Strony