Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Karty podstawowe

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Marek Chorzępa

ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz
tel. (52) 584-01-10
fax (52) 584-01-13
e-mail: winb@bydgoszcz.uw.gov.pl

strona BIP: http://www.bip.winb.bydgoszcz.uw.gov.pl