Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Karty podstawowe

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Waldemar Sieńko

ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-87-10
fax (0-52) 322-47-26
e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl

strona BIP: www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl