Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Karty podstawowe

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

bryg. Jacek Kaczmarek

ul. Prosta 32, 87-100 Toruń
tel. (56) 658-01-24
fax (56) 658-01-20
e-mail: kwpsptorun@straz.gov.pl

strona www:  www.kujawy.psp.gov.pl
strona BIP: http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun