Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Karty podstawowe

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

insp. Piotr Leciejewski

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 525-50-10
fax (52) 525-50-17

strona BIP: http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl