Pełnomocnicy Wojewody

Karty podstawowe

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Równego Traktowania

Paweł Bednarski
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok. 40d
tel. 52 349-7538
fax 52 349-7517
e-mail: pbednarski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dariusz Zagrabski
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń,
tel. 56 611 51-91
e-mail: dzagrabski@bydgoszcz.uw.gov.pl
Sekretariat: 56 611-51-74

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny

Paweł Bednarski
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok. 40b
tel. 52 349-7517
fax 52 349-7516
e-mail: apoeplau@bydgoszcz.uw.gov.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem cyfrowej łączności radiowej oraz systemów informatycznych na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Piotr Kowalow
ul. Konstytucji 3 Maja 40, 87-100 Toruń, pok. 12
tel. 56 658-49-92
fax 56 658-49-96
e-mail: pk_acura@interia.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej

Jarosław Jakubowski

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 120
tel. 52 349-7302
fax 52 349-7460
e-mail: jjakubowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Anna Napiórkowska
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 105
tel. 52 349-7652
fax 52 349-7460
e-mail: anapiorkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Uzależnień, HIV i AIDS

Tomasz Kamiński
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok. 40a
tel. 52 349-7515
fax 52 349-7517
e-mail: tkaminski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jacek Tarczewski
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 120
tel. 52 349-7357
fax 52 349-7460
e-mail: jtarczewski@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Sportu i Turystyki

Bartłomiej Bartnicki
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 118
tel. 52 349-7524
fax 52 349-7460
e-mail: bbartnicki@bydgoszcz.uw.gov.pl

Koordynator do Spraw Dostępności w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy 

Beata Zarzycka
ul. Jagiellońska 3, pok. 120, I piętro
tel. 52 349-7655
fax 52 349-7460
e-mail: bzarzycka@bydgoszcz.uw.gov.pl