Dzienniki Urzędowe

Karty podstawowe

Dzienniki Urzędowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2009
Dzienniki Urzędowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego od roku 2009

Zbiory Dzienników są udostępnione również w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Konarskiego 1-3, parter, Punkt Obsługi Klienta pok. 4, ul. Jagiellońska 3, I piętro, Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego, pok. 139 tel. 52 3497277, pok. 135; tel. 52 3497334; e-mail: dziennik@bydgoszcz.uw.gov.pl)

Schemat XSD dla poszczególnych typów aktów normatywnych - zip, xsd.
Wszelkie akty prawne tworzone w "edytorach aktów prawnych xml", przeznaczone do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym powinny zostać przygotowane przy użyciu elementów opisanych w powyższym schemacie.

 

Informacja dotycząca podejmowania uchwał podatkowych na rok 2016
Informacja dotycząca podejmowania uchwał podatkowych na rok 2015
Informacja dotycząca podejmowania uchwał podatkowych na rok 2014

Informacja dotycząca podejmowania uchwał podatkowych na rok 2013
Informacja dotycząca podejmowania uchwał podatkowych na rok 2021