ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 czerwca 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Karty podstawowe

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 18 czerwca 2020 r., pod nazwą  „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Dostawa mebli biurowych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy”, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich.