z dnia 8 maja 2020 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2020 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”,


zawiadamia się,


że dnia 7 maja 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzję Nr 1/2020, znak: WIR.II.747.1.2020.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap I Gustorzyn –Leśniewice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”- odcinek 2 od ZZU Przydatki (bez ZZU), do granicy województwa kujawsko-pomorskiego o długości ok. 17,5 km –będącej częścią inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągów Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego”.
Inwestycja lokalizowana będzie  na następujących nieruchomościach: