z dnia 13 marca 2020 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
w województwie kujawsko – pomorskim.
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
§1. Ustala się w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wysokości:
1.)    dla województwa kujawsko – pomorskiego, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa tj. Miasta Bydgoszcz i Gminy Miasta Toruń  – w kwocie 3.857,00 zł,
2.)    dla miasta będącego siedzibą wojewody tj. Miasta Bydgoszcz  – w kwocie 5.086,00 zł,
3.)    dla miasta będącego siedzibą sejmiku województwa tj. Gminy Miasta Toruń  – w kwocie 4.967,00 zł.
§2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.