wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Grunwaldzkiej