Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łubianka, przeznaczonych do zbycia w drodrze bezprzetargowej