Organizacja kwalifikacji wojskowej

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (adres Dz.U. z 2018 r.poz. 1459 ze zm.),

Kto załatwia sprawę:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego,
Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej,
pokój 210, II piętro, budynek A
ul Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 052 34 97 235

Kwalifikacja wojskowa:

w roku 2019

I Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 stycznia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

II ZARZĄDZENIE  NR 1 /2019 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 stycznia 2019 r.

III ZARZĄDZENIE  NR 37 /2019 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2019 r.

IV ZARZĄDZENIE  NR 46 /2019 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 marca 2019 r.

Kwalifikacja wojskowa:

w roku 2018

i Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

ii Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib. 

iii Zarzdzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz ich siedzib.

iv Zarządzenie nr 65/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2018 r.

v Zarządzenie nr 68/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2018 r. 

vi Organizacja kwalifikacji wojskowej – zmiany do zarządzenia

w roku 2017

 1. Zarządzenie nr 422/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich w 2017 r.
 2. Zarządzenie nr 1/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib.

w roku 2016

 1. Zarządzenie nr 397/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich w 2016 r.
 2. Zarządzenie nr 1/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib.

w roku 2015

 1. Zarządzenie nr 2/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2015 roku  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib.
 2. Zarządzenie nr 173/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich w 2015 r.
 3. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

w roku 2012

 1. Zarządzenie nr 14/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2012 roku  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib.
 2. Zarządzenie nr 13/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich w 2012 r.
 3. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

w roku 2011

 1. Zarządzenie nr 57/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2011 roku  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib.