Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego

Kierownik
Mariusz Kaźmierczak

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3, pok. 139
tel. (0-52) 349-72-77
fax.(0-52) 349-73-32
e-mail: dziennik@bydgoszcz.uw.gov.pl

Wydawcą Dziennika Urzędowego jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.