Prezydent Miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej