Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do najmu w trybie bezprzetargowym