Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławka - wykaz nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa ul. Grondy 20