Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 5 września 2020 r. w Aleksandrowie Kujawskim

Data rozpoczęcia zgromadzenia: 5.09.2020
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia 9:00
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Aleksandrów Kujawski Park im. Jana Pawła II przy ul. Dworcowej
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1,5 h
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 20 osób
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: brak
Cel zgromadzenia: ocena polityki zdrowotnej państwa