Obwieszczenie dotyczące konstultacji społecznych projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego