Obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 stycznia 2020 r.