Konkurs “Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020

Karty podstawowe

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.  i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:
•         MODUŁ I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
•         MODUŁ II - Samopomoc
•         MODUŁ III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
•         MODUŁ IV – Integracja i innowacyjność
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do dnia 11 lutego 2020 r.