Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Data rozpoczęcia zgromadzenia: 8.08.2020 r.
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 15:50
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Grudziądz, chodnik przy skrzyżowaniu ulic Chełmińska i Włodka
Przewidywany czas trwania zgromadzenia: 2 godziny
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 15 osób
Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: stacjonarne
Ewentualne zagrożenia mogące się pojawić w trakcie zgromadzenia: agresja ze strony osób postronnych
Cel zgromadzenia: stop pedofilii i aborcji