„Maluch+”2021 Spotkanie dla podmiotów niegminnych

Karty podstawowe


Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy ogłasza, iż w dniu 3 września 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się wideokonferencja dla podmiotów niegminnych nt. Resortowego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2021. Zgłoszenia podmiotów dotyczące uczestnictwa należy przesyłać na adres maluch@bydgoszcz.uw.gov.pl w terminie do dnia 2 września 2020 r. do godz. 11.00, podając imię i nazwisko, nazwę podmiotu, nr telefonu oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link do wideokonferencji w systemie Teams.