Wersja wpisu Ogłosznie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż należącego do Skarbu Państwa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z dnia czw., 02/07/2020 - 10:18

Nieopublikowany