Wersja wpisu z dnia 19 grudnia 2019 r. z dnia czw., 19/12/2019 - 14:47

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 116/2019 o pozwoleniu na rozbiórkę pn.:


„Demontaż (rozbiórka) istniejącej linii napowietrznej 220 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo na odcinku od słupa nr 10 (z wyłączeniem słupa nr 10) do słupa nr 34 (ze słupem nr 34) w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo”, na działkach o nr ew.: 36, 38, 40/27, 40/24 obręb 0387; 2, 1, 18, 4 obręb 0391; 337/4, 2/5 obręb 0396; 14, 13/5, 15, 12, 11, 10, 19 obręb 0397; 6, 5, 4, 33, 34, 2, 3 obręb 0407; 7, 1 obręb 0405; 18, 19/7, 17/2, 17/3, 16/2, 15/3 obręb 0403; 18, 23/3, 23/1, 23/2, 31, 27/1, 27/5, 26 obręb 0402; 1, 17, 4/1, 4/4 obręb 0404; 17, 1/35, 1/36, 1/44, 1/42, 1/43 obręb 0426; 30/2, 26, 27, 31/13, 17/10, 31/14, 31/10, 31/11, 18/5, 21/2, 19/8, 19/12, 19/14, 19/17, 24/3 obręb 0425; 7, 8, 10, 22, 15/4, 25/2, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/1, 14/2, 25/3, 16, 26, 20 obręb 0427; 6, 13, 7, 8, 11, 16, 22 obręb 0428; 7/3, 6/3, 10, 12, 14, 1 obręb 0429; 1 obręb 0440 M. Bydgoszcz, gm. Miasto Bydgoszcz; 29/6, 21/6, 22/1, 23/3, 41/1, 25, 39/1, 27, 64, 83/1, 58, 57 obręb 0017 Wielka Kępa; 5138, 290/1, 285/2, 285/3, 286, 288/6, 288/5, 288/4, 288/2, 289/1, 332/9, 122/1, 368/1, 368/3 obręb 0011 Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7841.7.2.2019.AP