Wersja wpisu Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego z dnia czw., 17/11/2016 - 14:57

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego,
systemu językowo-migowego i
sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), zobowiązany jest do prowadzenia rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Rejestr jest prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej.

Zakres oraz zasady funkcjonowania rejestru określił Minister Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz.U. poz. 652).

  1. REJESTR tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
  2. Wniosek o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
  3. Oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN.
  4. Wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
  5. Zawiadomienie o wpisie do rejestru.
  6. Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru.