Wersja wpisu Kierownictwo Urzędu z dnia pt., 23/03/2018 - 09:41

Mikołaj Bogdanowicz

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz
ul. Jagiellońska 3, pok. 128
85-950 Bydgoszcz
e-mail: wojewoda@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. (52) 34-97-780
fax (52) 34-97-460

 

 

Mikołaj Bogdanowicz urodził się w 1981 r. Jest absolwentem marketingu i zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierunku "Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem" na tym samym wydziale. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu - specjalność "Studia menedżerskie" oraz studia z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
W latach 2001-2004 pracował w spółce "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław jako specjalista ds. kontrolingu, następnie jako kierownik ds. ekonomiczno-technicznych (2006-2007) oraz w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jako inspektor ds. zamówień publicznych i integracji europejskiej (2004-2006).
W latach 2007-2011 był prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego "Gniewkowo". Od 5 lat pełnił funkcję zastępcy burmistrza Kruszwicy. Przez jedną kadencję był radnym powiatu inowrocławskiego. Prezesował zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli".
Żonaty, ma dwóch synów. Miłośnik literatury. W wolnych chwilach lubi łowić ryby.


Józef Ramlau

 

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
Józef Ramlau
ul. Jagiellońska 3, pok. 129
85-950 Bydgoszcz
e-mail: wicewojewoda@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. 52 349-7782
fax 52 349-7244

 

 

Józef Ramlau urodził się w 1958 roku w Chojnicach. Ukończył historię na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie podyplomowe studium zarządzania finansami i marketingu oraz studium prawno-samorządowe Polskiej Akademii Nauk. W latach 1996–2002 pełnił funkcję sekretarza miasta Toruń. Był również radnym powiatu toruńskiego od 1998 do 2002 roku. Od 2002 roku działa w Prawie i Sprawiedliwości. Na początku 2006 roku odebrał nominację na urząd wojewody kujawsko-pomorskiego, który pełnił do lipca tego samego roku. Po zakończeniu pracy na stanowisku wojewody był: dyrektorem oddziału Pomorskiej Strefy Ekonomicznej w Łysomicach k. Torunia (2007-2008), pełnomocnikiem zarządu Spółki ProNatura w Bydgoszczy (2004-2012) i sekretarzem gminy Unisław (2012-2014). Ostatnio zajmował stanowisko sekretarza miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą, które objął na początku 2015 roku. W styczniu 2016 roku objął stanowisko wicewojewody kujawsko-pomorskiego. Jego pasją są szachy.


 Monika Berger+

Dyrektor Generalny Urzędu
Monika Berger
ul. Jagiellońska 3, pok. 152
85-950 Bydgoszcz
tel (52) 349-7784
fax (52) 349-7245
e-mail:

 

 

Monika Berger urodziła się w 1980 r. Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów nad Rodziną, kierunek interdyscyplinarny obejmujący m.in. studia z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęła studia III stopnia (doktoranckie), na tej samej uczelni, gdzie uzyskała licencjat kanoniczny związany z bioetyką równocześnie rozpoczynając karierę w sektorze bankowości i finansów.

Doświadczenie nabyła zarządzając zespołami ludzkimi w zakresie m.in. współpracy z poszczególnymi sektorami rynku, analizowania wniosków o produkty objęte ryzykiem kredytowym, zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz nadzorowania realizacji założonych celów.
Podczas pracy zawodowej przechodziła wiele szkoleń m.in. z zakresu przygotowania do zarządzania procesami na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej, kształtowania praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, kształtowania partnerskich relacji z otoczeniem, podejmowania skutecznych decyzji operacyjnych i strategicznych, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, zarządzania, ekonomii, prawnych aspektów funkcjonowania organizacji, skutecznych sposobów zastosowania nowych metod i technik zarządzania.