Wersja wpisu Sposób doręczania dokumentów elektronicznych z dnia wt., 11/02/2014 - 16:20

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr 200, poz. 1651) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP. 

Aktualnie dostępne są następujące formularze:   


W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP
(http://www.epuap.gov.pl/).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP):

 1. Akceptowalne formaty załączników to:
  DOC, RTF
  XLS
  CSV
  TXT
  GIF, TIF, BMP, JPG
  PDF
  ZIP
 2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.