Wersja wpisu Sposób doręczania dokumentów elektronicznych z dnia pt., 22/05/2015 - 11:05

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216 z późn. zm.) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy funkcjonuje elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP.

Adresy skrytek na platformie ePUAP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • /6v45ohiw0j/skrytka
 • /6v45ohiw0j/SkrytkaESP

Aktualnie dostępne są następujące formularze:   


W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP
(http://www.epuap.gov.pl/).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP):

 1. Akceptowalne formaty załączników to:
  DOC, RTF
  XLS
  CSV
  TXT
  GIF, TIF, BMP, JPG
  PDF
  ZIP
 2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.