Wystąpienie pokontrolne z kontroli RM w Łabiszynie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 30/09/2020 do 23/10/2020