Oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN