Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny