Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00