ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą  „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji  Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej, w zakresie  montażu wielkogabarytowego bannera wraz z oświetleniem na elewacji budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy.